top of page

Ateismus...Existuje Bůh?

Books On Shelf

Existuje Bůh? - Korán a věda

Navštivte náš youtube kanál

Vítejte u 3. epizody ze série Divy Koránu! V této epizodě se snažím shrnout mnohé vědecké skutečnosti v Koránu do zajímavého, srozumitelného a informativního videa. Jak jsem už řekl na začátku, v Koránu je více než 6000 znamení (áját), z nichž více než 1000 mluví o vědě. Proto můžu s jistotou tvrdit, že jsem vybral jen malou část! V každém případě doufám, že jste se něco dozvěděli, a pokud nejste muslimové, doufám, že vám to otevřelo oči.

 

Je důležité zdůraznit, že Korán není vědecká kniha, ale kniha znamení... Jak možná víte, o každé vědecké skutečnosti uvedené v tomto videu vyšlo mnoho knih a lidé je dlouhé roky studují a zkoumají. Jedno z Alláhových jmen je Prozíravý (al-Latíf). Když se zamyslíte nad těmito znameními, nad jejich vznikem a jejich naprostou přesností, stačí to, abyste uvěřili?

 

Video představuje tato fakta:

 

Astronomie

 • Velký třesk

 • Rozpínání vesmíru

 • Oběžné dráhy vesmírných těles

 • Střídání dne a noci na planetách

 • Sluneční apex

 • Slunce směřující k fixnímu bodu

 • Slunce má omezené palivo a tedy omezenou životnost

 • Atmosféra jako ochranný štít

 

Oceánologie

 • Sladkou vodu od slané vody odděluje „přehrada zahrazující“ jako překážka

 • Temnota v hlubinách oceánu

 

Geologie

 • Hory sahají mnohem hlouběji do země než jak jsou vysoké nad zemí (mají kolíky či podpěry)

 • Hory stabilizují zemský povrch a zabraňují otřesům

 

Embryologie

 • Stádia lidského vývoje ve správném pořadí

 • Embryo popsané jedním slovem (krevní sraženina, přilnavá hmota, pijavice)

 • Odlišnost stvoření

 

Biologie

 • Chromozomy XX a XY pro pohlaví určené mužským spermatem

 • Každý živý tvor je vytvořený z vody

 • Alláh vše stvořil v párech (elektromagnetismus, hmota/antihmota)

 • Všechna zvířata žijí ve společenstvích

 • Mravenci spolu komunikují

 • Včely jsou ženského rodu

 • Včely mají více než jeden žaludek

 • Med je léčivý

 

Jak jsem už řekl, je ještě mnoho dalších vědeckých témat, která by se také dala zahrnout, třeba koloběh vody z oblasti hydrologie, kulatost Země či část mozku umožňující lhaní v oblasti čela.

 • YouTube

9 překvapivých vědeckych zázraků v Koránu

Toto video na několika příkladech představuje důkazy, že Korán je slovem Boha, Stvořitele všeho.

Korán je knihou znamení, nikoliv vědeckou knihou, přesto do ní Stvořitel vložil mnoho vědeckých, numerických, historických a dalších faktů, které lidé stále postupně odhalují.

Pro ty, kdo znají matematiku: Když si hodíte mincí, pravděpodobnost správné odpovědi je 50% (½). Když hodíte kostkou, správnou odpověď dostanete s pravděpodobností 16,6% (1/6). Pokud oba způsoby spojíte (hod mincí a kostkou), s jakou pravděpodobností dostanete správnou odpověď? Bude to ½ x 1/6 = 1/12, což je 8,3%.

Pokud tímto způsobem budete přidávat další proměnné, pravděpodobnost, že všechny odpovědi budou správné, se bude blížit nule.

Teď si na základě této analogie představte, že nějaký člověk nebo skupina lidí před 1400 lety správně uhodli řadu skutečností a jevů jako:

 • Vznik vesmíru (velký třesk)

 • Rozpínání vesmíru

 • Oběžné dráhy Měsíce a hvězd

 • Železo nebylo původně součástí Země, ale přinesly ho meteority z vesmíru

 • Měsíční světlo je odražené sluneční světlo

 • Funkce atmosféry

 • S rostoucí nadmořskou výškou se snižuje koncentrace kyslíku

 • Vše živé je tvořeno vodou

 • Hory jako kolíkové podpěry stabilizují zemský povrch

 • V moři jsou vnitřní vlny, nejen povrchové, které můžeme pozorovat

 • Přesný popis stádií vývoje embrya v děloze

 • Vjem bolesti začíná v kůži

 • Čelní mozkový lalok zajišťuje funkci lhaní

 • A mnoho dalších...

 

Pravděpodobnost, že by toto vše bylo možné se 100% úspěšností odhadnout před 1400 lety, je nula, i kdyby na tom spolupracovali nejlepší z nejlepších celého světa. Jediným logickým vysvětlením tedy je, že Korán je slovem Boha, Stvořitele všeho.

Tvůrcem a autorem tohoto videa je kanál MercifulServant Media na následujícím odkazu: https://www.youtube.com/channel/UCHGAqdQBKTVON_FUCIYCh3Q

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Richard Dawkins připouští existenci Boha

Toto video ukazuje, že DNA vychází z inteligentního plánu, a zachycuje Richarda Dawkinse, jak na základě inteligentního plánu DNA připouští existenci Boha. Tuto konverzaci najdete v čase 04:16.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Evoluční teorie a ateismus jsou vědecky vyvrácené

Toto video vysvětluje tři vědecké důvody, proč evoluční teorie a koncept ateismu jsou podle vědy chybné.

1- Neexistuje žádný důkaz pro makroevoluci! (myslíme tím vývoj úplně nových druhů z odlišných druhů).
2- Dle konceptu „minimálního genomu“, se žádný živý organismus (i ten nejjednodušší) nemůže vyvíjet, pokud má méně než 200 genů.
3- Vesmír je starý cca 13,5 miliardy let, ale náhodný vznik jediného proteinu lidského těla by trval 634 miliard let! (Což je více než 45x stáří vesmíru)!!

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Může věda dokázat existenci Boha?

Toto video objasňuje, jak věda může dokázat Boha. Přináší také názory na vesmír několika předních vědců, kteří odmítají, že bychom vznikli náhodou, takže musí existovat stvořitel (v čase 07:33).

Peter Russell je uznávaný autor bestselleru The Global Brain (Globální mozek) a dalších významných textů. Vystudoval teoretickou fyziku a psychologii na Cambridgeské univerzitě v Anglii, kde nějakou dobu studoval pod vedením Stephena Hawkinga.

Brian Greene je americký fyzik, matematik a strunový teoretik. Je bývalým profesorem fyziky na Cornellově univerzitě, současným profesorem na Kolumbijské univerzitě a od roku 2008 předsedou World Science Festivalu, jehož je spoluzakladatelem.

Alan H. Guth je americký teoretický fyzik a kosmolog, v roce 2014 získal Kavliho cenu „za průkopnictví v teorii kosmické inflace“.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Vědecký nesouhlas s darwinismem

Stále více vědců odmítá evoluční teorii jako vysvětlení původu života. Pod dokumentem odmítajícím tuto teorii je podepsáno více než 1150 vědců z celého světa (stav k dubnu 2020), jejichž seznam najdete na webu https://dissentfromdarwin.org

Je to velký krok k vyvrácení ateismu a dokázání stvoření a Boží existence. V mnoha dalších videích jsme přinesli důkazy, že Bůh, všemocný Stvořitel, existuje a že Korán je Jeho čistým, nezkaženým a zázračným slovem.

Na své cestě k pravdě se podívejte i na další videa na našem kanále.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Vědci uznávají existenci Stvořitele

Toto video prezentuje pohled několika z více než 1200 vědců z celého světa na evoluci a existenci Stvořitele.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Proč je islám racionálně pravdivý?

Toto video logicky vysvětluje, proč je islám pravdivý, v následujících krocích:
1- Existence Boha
2- Jak víme, že Bůh je jen jeden?
3- Proč jako lidé potřebujeme zjevení?
4- Proč je potřeba posmrtný život?
5- Byl prorok Muhammad pravý prorok?

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Co je smyslem života? - Smysl života v islámu

Všichni si někdy v životě klademe zásadní otázky:
- Proč jsem tady?
- Kam kráčím?
- Co je smyslem života?
- K čemu náboženství?


Islám přináší jasné a výstižné odpovědi. Toto video se zabývá zásadními životními otázkami z islámskeho pohledu.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube
bottom of page