top of page
bible quran.jpg

Je Ježíš Bůh? Bible říká NE

Toto video vysvětluje některé z mnoha důvodů, proč podle Bible Ježíš není Bůh, ale Boží posel.

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

Bible vyvrací Ježíšovo božství - Dr. Zakir Naik

Toto video vysvětluje některé skutečnosti, proč je podle Bible koncept trojice a Ježíšova božství chybný. Dále objasňuje, že koncept tawhídu (monoteismu) je pravdivý a že je třeba uctívat pouze Otce (Alláha) jako jediného pravého Boha (Jan 17:3).

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

Bible vyvrací Ježíšovo božství - Dr. Zakir Naik

Sestra, konvertitka od křesťanství, se ptá Dr. Zakira Naika a Dr. Zakir Naik vysvětluje všechny nejasnosti o Ježíšově božství.

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

Co muslimové věří o Ježíšovi? - Ježíš v islámu

Toto video vysvětluje islámský pohled na Ježíše a Marii. Ukazuje, jak vysoce je Ježíš respektován a ctěn jakožto jeden z největších Božích poslů.

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

Biblické proroctví dokazuje, že Ježíš NEBYL ukřižován

Jedním z nejspornějších bodů mezi křesťanstvím a islámem je ukřižování. Smrt Ježíše na kříži křesťané považují téměř za nepopiratelný historický fakt. Korán však odvážně tvrdí, že Ježíš ukřižován nebyl. V tomto videu si ukážeme, jak Korán pozoruhodně potvrzuje biblické proroctví, že Bůh mesiáše zachrání.

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

Prorok Muhammad a Medína v Bibli

Hlavním důkazem proroctví Muhammada (mír s ním) je a navždy zůstane zázračný Korán, který mu byl zjeven prostřednictvím archanděla Gabriela. Všemocný Bůh ze Svého milosrdenství vůči židům a křesťanům (které Korán uctivě nazývá lidem Knihy či vlastníky Písma) lidstvu poskytl ještě další důkaz jeho prorockého poslání. Lze ho najít v jejich Písmech, v Tóře a evangeliu. Toto video rozebírá 42. kapitolu starozákonní knihy Izajáš, kde je jasně předpovězen příchod arabského proroka, konkrétně proroka Muhammada. Pro další informace o Muhammadovi v Bibli navštivte náš web: www.manyprophetsonemessage.com

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

Mekka a pouť do ní v Bibli

Toto video se zabývá Mekkou, posvátným místem muslimů, která je v Bibli zmíněna jako místo, kam věřící následující proroka Muhammada budou cestovat na pouť.

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

„Alláh“ v Bibli – co znamená „Alláh“?

Toto video ukazuje, že „Alláh“ se používá také v Bibli a že je stejným Bohem pro židy, křesťany i muslimy. Vysvětluje rovněž jazykový význam slova Alláh.

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube

Problémy s autenticitou evangelií... Kdo jsou jejich autoři?

Toto video odhaluje pravdu o autenticitě biblického Nového zákona a autorech evangelií.

Navštivte náš youtube kanál

  • YouTube
bottom of page