top of page

Úvod do islámu

Books On Shelf

Proč je Korán zázrakem?

Toto video představuje různé úhly pohledu ukazující, že Korán je Alláhem seslaný zázrak a jak v něm můžeme poznat Boží slovo.

 

My muslimové věříme, že Korán je Alláhovým (Božím) slovem. Když se nad tím zamyslíte, je to nesmírně závažné tvrzení – znamená to, že jeho text musí být ve všech ohledech stoprocentně dokonalý a bezchybný. Nemůže v něm být žádná chyba, rozpor či protimluv, protože by to vyvracelo jeho Boží původ.

 

Toto video stručně vysvětluje několik z mnoha oblastí, v nichž je Korán výjimečný, a proč na základě toho věříme v pravdivost islámu. Upozorňujeme, že toto je pouze 12 minutové video... 1) Šlo by uvést spoustu dalších argumentů. 2) O každém z nich by se dalo hovořit hodiny a hodiny, proto jsem uvedl veškeré odkazy.

 

Poselství islámu je jednoduché; je to pochopení, že může existovat pouze jediný Stvořitel, odlišný od všeho Jím stvořeného, a že naše stvoření má účel. Pokud ve vás toto video vzbudilo zájem o islám, pokračujte v hledání informací. Pokud jste opravdově přesvědčeni, že Korán je Alláhovým slovem a nemůže být dílem člověka, proč nepřijmout islám?

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Sedm slov k pochopení islámu

Toto video vysvětluje sedm slov pro základní pochopení islámu:

 1. Islám

 2. Muslim

 3. Alláh

 4. Muhammad

 5. Korán

 6. Sunnou

 7. Hadísů

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

10 největších lží o islámu

Toto video vysvětluje deset největších lží o isĺámu:

10- muslimové uctívají měsíčního boha

9- většina muslimů jsou Arabové

8- islám utlačuje ženy

7- muslimové jsou extremisté

6- Islám je netolerantní k jiným vyznáním!

5- džihád znamená svatou válku

4- islámská modlitba nemá žádný smysl

3- Ježíš nehraje v islámu žádnou roli

2- půlměsíc je symbol islámu

1- Muhammad je zakladatelem islámu

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Představení islámu

Toto video vysvětluje základy islámu

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Proč většina konvertitů k islámu jsou ženy? - Islám mezi ženami (dokument)

Navzdory silným médii šířeným předsudkům o islámu, že ponižuje a utlačuje ženy, ze statistik vyplývá, že 75% konvertitů jsou ženy.

Tento dokumentární film ukazuje skutečnou realitu o hodnotě žen v islámu oproštěnou od všech předsudků.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Proč muslimky nosí hidžáb? - Jaké jsou jeho přínosy?

Toto video vysvětluje hidžáb a objasňuje některé důvody, proč ho nosit.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Co je smyslem života? - Smysl života v islámu

Všichni si někdy v životě klademe zásadní otázky:
- Proč jsem tady?
- Kam kráčím?
- Co je smyslem života?
- K čemu náboženství?


Islám přináší jasné a výstižné odpovědi. Toto video se zabývá zásadními životními otázkami z islámskeho pohledu.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Kdo je prorok Muhammad? - Vzor pro lidstvo

Přední světoví spisovatelé o něm píší jako o vzoru pro lidstvo a označili ho za nejvýznamnější osobnost v dějinách.

Kdo je tedy prorok Muhammad? Proč bychom měli poznat jeho život? Ve videu zazní odpovědi na tyto i další otázky.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

„Alláh“ v Bibli – co znamená „Alláh“?

Toto video ukazuje, že „Alláh“ se používá také v Bibli a že je stejným Bohem pro židy, křesťany i muslimy. Vysvětluje rovněž jazykový význam slova Alláh.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Jak byl Korán zjeven a uchován?

Toto video stručně vysvětluje, jak byl Korán zjeven. Dále ukazuje, jak úžasným způsobem byl uchován jako naplnění Alláhova slibu v Koránu: {My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.} Korán 15:9

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Proč je islám racionálně pravdivý?

Toto video logicky vysvětluje, proč je islám pravdivý, v následujících krocích:
1- Existence Boha
2- Jak víme, že Bůh je jen jeden?
3- Proč jako lidé potřebujeme zjevení?
4- Proč je potřeba posmrtný život?
5- Byl prorok Muhammad pravý prorok?

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Kdo je autorem Koránu? Všechny možnosti

Toto video analyzuje všechny možnosti, kdo mohl být autorem Koránu, a dochází k závěru, že je to bezpochyby Alláh (Bůh).

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Co je to šaría? Mylné chápání – amputace

Toto video vysvětluje zákon šaría a objasňuje některé jeho mylně chápané prvky.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube

Je islám náboženstvím násilí?

Kvůli spoustě násilných činů, které jsou páchány ve jménu náboženské víry, mnoho lidí viní samotné náboženství. Rychlý pohled do historie však ukazuje, proč je tento názor mylný.

Toto video uvádí na pravou míru fakta o extremismu, islamofobii a násilí ve jménu náboženství.

Navštivte náš youtube kanál

 • YouTube
bottom of page